Anmälan
Härmed ansöker vi om plats för vår son/ dotter på Västra Ekoskolan

*Barnets namn:
*Barnets personnr:
*Folkbokföringsadress:

*Telefon:

Vårdnadshavare 1:
 
*Namn:
 
Adress: (om annan än barnets)

 
Telefon:
Mobil:
Telefon arbete:
*Epost:
 

Vårdnadshavare 2:
 
Namn:
Adress: (om annan än barnets)

 
Telefon:
Mobil:
Telefon arbete :
Epost:
 


Plats önskas from *Månad: *År:

Ert barn är nu placerat i kö efter det datum anmälan inkommit.
På skolan tillämpas syskonförtur (syskonet anmäls senast den 1 dec
året innan det skall börja).